12 września 2016

Restrukturyzacja w połączeniu z przejęciem spółki

Proces retrukturyzacji spółki przynoszącej straty często wiąże się z przejęciem do 100% jej udziałów, co pozwala wprowadzić skuteczny plan naprawczy i zmienia relacje między wierzycielami a zarządem spółki, m.in. poprzez powołanie nowego zarządu. Działania o których mowa, zakładają:

  • Przejęcie udziałów w spółce, która znalazła się na skraju bankructwa.
  • Kompleksowe usługi doradcze dla właścicieli, którzy mogą ponieść odpowiedzialność majątkową lub karną za zobowiązania podupadającego podmiotu.
  • Występowanie w roli upadłego.
  • Podjęcie się trudnych negocjacji z pracownikami i wierzycielami.
  • Wdrożenie skutecznego planu naprawczego dla podmiotu, który utracił płynność finansową na skutek działań niesolidnych kontrahentów, sezonowych przestojów w płatnościach bądź innych czynników.