12 września 2016

Zarządzanie procesem optymalizacji długu

Odpowiedzialność zarządu za zobowiązania spółki wynikające z art. 299 K.s.h oraz art. 21 Prawa upadłościowego i naprawczego, art. 116 Ordynacji podatkowej i odpowiedzialność karna wynikająca z art. 586 K.s.h. to czynniki, które często skutecznie blokują podjęcie jakichkolwiek działań ze strony zastraszonych przedsiębiorców, nawet jeśli Ci mają dobre intencje i chcą zminimalizować straty podupadającego podmiotu i – na dłuższą metę – zaspokoić roszczenia wierzycieli. Ponadto możemy udzielić absolutorium zarządowi, tym samym formalnie uznając przeszłe działania zarządu spółki za prawidłowe, co w konsekwencji na gruncie przepisów prawa polskiego skutkuje domniemaniem braku winy członka zarządu za jego działania przeszłe które mogły mieć negatywny wpływ na spółkę, w tym również spowodować powstanie straty w spółce (podstawa prawna Art. 231. § 2 pkt. 3) kodeks spółek handlowych).

Od tego właśnie jesteśmy.  Nasi specjaliści przygotują profesjonalny plan naprawczy i pomogą w rozmowach z wierzycielami. Nasi partnerzy strategiczni przygotują porady prawne bądź skontaktują Cię z radcą prawnym celem obrony w sprawach o zapłatę w sądach cywilnych. Jednak to nie wszystko. Możemy przejąć całość udziałów w spółkach znajdujących się na skraju bakructwa. Tym samym staniemy się jedynym podmiotem odpowiedzialnym za restrukturyzację spółki.